1. Някой се нужда от кръв на всеки две секунди
2. Около 1 на 7 души влезли в болница се нуждаят от кръв.
3. Около 470 мл кръв могат да спасят до три живота
4. Здрав възрастен човек, който е над 18 години и поне 50 кг. може да дари около 470 мл. кръв – най-честото количество за даряване – всеки 56 дни, или на всеки два месеца. 53% от хемотрансфузиите са на жени, а мъжете получават 43%.
5. Има четири основни типа червени кръвни клетки (еритроцити): А, В, АВ и О. Всеки тип може да бъде положителен или отрицателен за Rh фактор. АВ е универсалният реципиент; О отрицателна е универсалният донор на червени кръвни клетки
6. Д-р Карл Ландщайнер пръв идентифицира основните човешки кръвни групи – А, В, АВ и О – през 1901 г.
7. Една единица кръв може да бъде разделена на няколко компонента: Червени кръвни клетки, плазма, тромбоцити и криопреципитат.
8. Червените кръвни клетки пренасят кислород до телесните органи и тъкани.
9. Червените кръвни клетки живеят около 120 дни в кръвоносната система.
10. Тромбоцитите подпомагат съсирването на кръвта и дават шанс на хората болни от левкемия и други видове рак да живеят.
11. Плазмата е бледожълта смес от вода, протеини и соли.
12. Плазмата, която е съставена от 90% вода, съставлява до 55% от обема на кръвта.
13. Здравият костен мозък прави непрекъснати доставки на червени кръвни клетки, плазма и тромбоцити.
14. Кръв или плазма, която идва от хора на които е платено за това не би трябвало да се използва за преливане на хора.
15. Гранулоцитите, тип бели кръвни клетки, се движат по стените на кръвоносните съдове в търсене на бактерии за да ги погълнат и унищожат.
16. Белите клетки са основната защита на тялото срещу инфекции.
17. Афарезата е специален вид кръводаряване което позволява на донор да даде специфичен кръвен компонент, каквито са например тромбоцитите.
18. 42 дни: толкова най – дълго могат да се съхраняват дарените червени кръвни клетки.
19. Пет дни: толкова най-дълго могат да се съхраняват дарените тромбоцити.
20. Една година: толкова дълго може да се съхранява замразената плазма.
21. Голяма част от съвременните медицински грижи зависят от стабилните доставки на кръв от здрави донори.
22. 1,27л: средното количество прелята цялостна кръв и червени кръвни клетки на нуждаещ се човек.
23. Деца лекуващи се от рак, недоносените бебета и деца с кардиологични операции се нуждаят от кръв и тромбоцити на донори от всички кръвни групи, особено от тип О.
24. Пациенти с анемии се нуждаят от кръвопреливане за да увеличи нивото на червените кръвни клетки в организма им.
25. Раково болни, трансплантирани пациенти, пациенти с травми и такива с предстоящи отворени – кардиологични операции може да се нуждаят от преливане на тромбоцити за да оцелеят.
26. Таласемия майор е тежко наследствено заболяване, което засяга над 250 души в България.
27. Пациентите с Таласемия майор правят кръвопреливане на всеки 2 до 5 седмици.
28. Пациент може да бъде принуден да пропусне животоспасяващ орган, ако няма налична съвместима кръв за да се обезпечи трансплантацията.
29. Тринадесет теста (11 за инфекциозни заболявания) се правят на всяка единица дарена кръв.
30. 17% от не даряващите хора изтъкват „никога не съм мислил за това” като основна причина да не даряват, докато 15% казват, че са твърде заети.
31. Причина №1, която заявяват кръводарителите е, че даряват защото те „искат да помогнат на другите”
32. Недостиг на кръв от всички кръвни групи има винаги през лятото и около зимните празници.
33. Кръвните центрове често имат недостиг на червени кръвни клетки тип О и В.
34. Най- рядка кръвна група е тази която не е налична когато има нуждаещ се пациент.
35. Няма заместител на човешката кръв.
36. Ако всички кръводарители даряват три пъти в годината, липсата на кръв ще бъде рядко явление. (Същото би станало средно при две дарявания)
37. 175,12л: количеството кръв, което можете да дарите ако започнете от 18г. Възраст и дарявате на всеки 56 дни докато навършите 79 г.
38. Четири лесни стъпки за да дарите кръв: попълване на декларация за медицинска история, бърз преглед, кръводаряване и подкрепителна закуска.
39. Фактическото кръводаряване отнема обикновено около 10 минути. Целият процес – от времето в което подпишете до времето в което си тръгвате – около час.
40. След като дарите кръв, вашето тяло замества количеството течност за няколко часа, а червените кръвни клетки за период до четири седмици. Отнема осем седмици за да възстановите загубеното след даряване желязо.
41. Не можете да се заразите със СПИН или която и да е друга инфекция докато дарявате кръв.
42. 4,7л: средното количеството на кръвта в тялото на възрастен човек.
43. Една единица дарена цялостна кръв е приблизително равна на около 0,47л.
44. Кръвта представлява около 7% от тежестта на вашето тяло.
45. Новородено бебе има около една чаша кръв в тялото си.
46. Даряването на кръв няма да намали силата ви.
47. Всяка компания, общинска организация, църква или индивид могат да се свържат с техния локален кръвен център за да покани подвижен екип за кръводаряване.
48. Подвижните екипи осигуряват около 19% от цялата дарена кръв в България.
49. Хората които даряват кръв са доброволци и не получават заплащане за тяхното дарение.
50.Кръводаряване. То е около час от вашето време. То е около един живот!!!