В продължение на действията на Иво Минчев във връзка с борбата му с кръвната мафия, същия е подготвил и изпратил писмо до българските управляващи, в което излага проблемите на кръводаряването и внася конкретни предложения за решаването им.

…всичко, което става извън вратите на Центровете и Отделенията по трансфузионна хематология не интересува институциите, в това число и Министерството на здравеопазването.
…….
Уважаеми дами и господа, време е държавата да поеме отговорността си по този въпрос и да не се разсъждава, че „проблемът на давещия се е на самия давещ се”.
…….
незаинтересоваността и инертността на институциите за начините и мотивите, чрез които се „осигуряват“ кръвни донори

Пълният текст на писмото можете да прочетете тук.